10 năm hôn nhân của Vũ Thu Phương
Người mẫu Vũ Thu Phương cho biết cô và chồng doanh nhân dùng chung mật khẩu điện thoại, máy tính, tin tưởng nhau suốt 10 năm kết hôn.

(Visited 7 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT