100 bài nhạc tình Hải ngoại say đắm ngàn con tim yêu – LK Hoa biển, Gặp nhau làm ngơ

100 bài nhạc tình Hải ngoại say đắm ngàn con tim yêu – LK Hoa biển, Gặp nhau làm ngơ
Danh sách bài hát:
00:00:00 1. Hoa biển – Đào Anh Thư
00:04:38 2. Gặp nhau làm ngơ – Đào Anh Thư
00:09:05 3. Không bao giờ ngăn cách – Đào Anh Thư
00:14:36 4. Bài tango cho em – Đào Anh Thư
00:18:57 5. hai vì sao lạc – Đào Anh Thư
00:25:09 6. Lệ đá – Đào Anh Thư
00:30:42 7. Biển tình – Đào Anh Thư
00:35:57 8. Anh về với em – Đào Anh Thư
00:41:31 9. Chờ Đông – Đào Anh Thư, Anh Trường
00:45:36 10. Biệt kinh kỳ – Đào Anh Thư
00:50:31 11. Hương tình muộn – Đào Anh Thư
00:54:54 12. Đường xưa lối cũ – Đào Anh Thư
00:59:57 13. Bài tình ca cho em – Đào Anh Thư
01:04:20 14. Bài không tên số cuối cùng – Đào Anh Thư
01:09:54 15. Xin còn gọi tên nhau – Đào Anh Thư
01:14:49 16. Đêm bơ vơ – Đào Anh Thư
01:20:52 17. Tình lỡ – Đào Anh Thư
01:26:53 18. Loài hoa không tên – Đào Anh Thư
01:32:17 19. Qua cơn mê – Đào Anh Thư
01:36:30 20. Khi đã yêu – Đào Anh Thư
01:41:58 21. Phút cuối – Đào Anh Thư
01:47:25 22. Một thuở đam mê – Đào Anh Thư
01:52:45 23. Thao thức vì anh – Đào Anh Thư
01:56:58 24. Xin thời gian qua mau – Đào Anh Thư
02:03:09 25. Giấc ngủ cô đơn – Đào Anh Thư
————————————————————–
► Powered by BH Media

Nhạc Tình

(Visited 17 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (9)

 1. Danh sách bài hát:

  00:00:00 1. Hoa biển – Đào Anh Thư

  00:04:38 2. Gặp nhau làm ngơ – Đào Anh Thư

  00:09:05 3. Không bao giờ ngăn cách – Đào Anh Thư

  00:14:36 4. Bài tango cho em – Đào Anh Thư

  00:18:57 5. hai vì sao lạc – Đào Anh Thư

  00:25:09 6. Lệ đá – Đào Anh Thư

  00:30:42 7. Biển tình – Đào Anh Thư

  00:35:57 8. Anh về với em – Đào Anh Thư

  00:41:31 9. Chờ Đông – Đào Anh Thư, Anh Trường

  00:45:36 10. Biệt kinh kỳ – Đào Anh Thư

  00:50:31 11. Hương tình muộn – Đào Anh Thư

  00:54:54 12. Đường xưa lối cũ – Đào Anh Thư

  00:59:57 13. Bài tình ca cho em – Đào Anh Thư

  01:04:20 14. Bài không tên số cuối cùng – Đào Anh Thư

  01:09:54 15. Xin còn gọi tên nhau – Đào Anh Thư

  01:14:49 16. Đêm bơ vơ – Đào Anh Thư

  01:20:52 17. Tình lỡ – Đào Anh Thư

  01:26:53 18. Loài hoa không tên – Đào Anh Thư

  01:32:17 19. Qua cơn mê – Đào Anh Thư

  01:36:30 20. Khi đã yêu – Đào Anh Thư

  01:41:58 21. Phút cuối – Đào Anh Thư

  01:47:25 22. Một thuở đam mê – Đào Anh Thư

  01:52:45 23. Thao thức vì anh – Đào Anh Thư

  01:56:58 24. Xin thời gian qua mau – Đào Anh Thư

  02:03:09 25. Giấc ngủ cô đơn – Đào Anh Thư

LEAVE YOUR COMMENT