2 bài nhạc LIÊN XÔ làm nền game Tetris của đồ chơi xếp gạch huyền thoại

Trong video này, bạn có thể nghe lại 2 bài nhạc nền của máy điện tử xếp gạch Tetris. Đầu tiên là bài Korobelniki, sau đó là Troika, đây là dân ca Nga, cũng được chọn làm hành khúc Nga.

Nhac Trong Games

(Visited 41 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (2)

LEAVE YOUR COMMENT