Album Xin Còn Gọi Tên Nhau || Tiếng hát Hoài Niệm ||

00:00 Xin Còn Gọi Tên Nhau || Trường Sa || Tiếng hát Hoài Niệm
04:56 Biết Nói Gì Đây || Huỳnh Anh || Tiếng hát Hoài Niệm
10:14 Đường Xưa Lối Cũ || Hoàng Thi Thơ || Tiếng hát Hoài Niệm
16:43 Tuyết Trắng || Trần Thiện Thanh || Tiếng hát Hoài Niệm
22:51 Thu Vàng || Cung Tiếng || Tiếng hát Hoài Niệm
26:14 Niệm Khúc Cuối || Ngô Thụy Miên || Tiếng hát Hoài Niệm
32:38 Nỗi Buồn Gác Trọ || Mạnh Phát & Hoài Linh || Tiếng hát Hoài Niệm
36:13 Không Bao Giờ Ngăn Cách || Trần Thiện Thanh || Tiếng hát Hoài Niệm
41:15 2 Kỷ Niệm 1 Chuyến Đi || Tuấn Khanh & Hoài Linh || Tiếng hát Hoài Niệm
47:45 Thoi Tơ || Đức Quỳnh || Tiếng hát Hoài Niệm

Studio Sài Gòn Thứ 7:
Thu Âm:

source

(Visited 9 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (10)

LEAVE YOUR COMMENT