Biểu diễn guitar đường phố không thể chất hơn!

source

(Visited 36 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (35)

  1. Estas tonne tay ghi ta số 1 thế giới người ucraina thường biểu diễn ngẫu hứng ở 1 số nơi. Ông này chỉ đàn 1 lần và k bao giờ lặp lại… 1 ném nhang là 1 hồi biểu diễn của ổng chứ k liên quan đến tôn giáo hay gì đâu

LEAVE YOUR COMMENT