Cảnh mẹ xa con trong 'Thương ngày nắng về' gây xúc động
Nhiều khán giảc xúc động khi xem cảnh bé Hoa khóc, đuổi theo mẹ trong mưa, phim “Thương ngày nắng về”.

(Visited 7 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT