Nhạc Trong Phim

123 Videos
1637426144_hqdefault.jpg
0
04:24

[Vietsub-29] Ngoại Lệ – Lưu Thụy Kỳ | 例外 – 刘瑞琦 | Fmost

[Vietsub] Ngoại Lệ – Lưu Thụy Kỳ thể hiện | 例外 – 刘瑞琦 | Fmost #ngoaile #luuthuyky #fmost – Pingying : Yáng guāng bèi zǔ’ài bèi lín shī de wài tào kǒu dài xiàn zài wǒ yě zhōng yú bǎ jì liáo dāng yōu mò gǎn tīng dǒng nǐ de lí kāi nà jù gǎn […]
1636646963_hqdefault.jpg
0
03:37

[Vietsub] Kẻ Cắp Thời Gian – Tỉnh Lung | 岁月神偷 – 井胧 | Nhạc Trung Hay | Fmost

[Vietsub] bài hát “Kẻ Cắp Thời Gian” của ca sĩ Tỉnh Lung thể hiện | 岁月神偷 – 井胧 | Nhạc Trung Hay | Fmost #kecapthoigian #tinhlung #kedanhcapthoigian #岁月神偷 #井胧 – PingYing : Nénggòu wò jǐn de jiù bié fàngle nénggòu yǒngbào de jiù bié lāchě shíjiān zhāojí de chōngshuāzhe shèng xiàle shénme yuánliàng zǒuguò dì […]
1635153393_hqdefault.jpg
0
04:19

[Vietsub] Một Đường Nở Hoa – Ôn Dịch Tâm | 一路生花 – 温奕心

[Vietsub] bài hát Một Đường Nở Hoa do ca sĩ Ôn Dịch Tâm thể hiện | 一路生花 – 温奕心 #motduongnohoa #ondichtam #fmost – Pingying : Hǎi shàng de wǎn xiá xiàng nián shào de huà pù zài tiān kōng děng hǎi’ōu xián zǒu tā yáo yuǎn de fān rèn fēng làng pāi dǎ wèi mèng […]
1634439017_hqdefault.jpg
0
03:22

[Vietsub] Phù Sinh Ký – Hải Lai A Mộc | 浮生记 – 海来阿木

Vietsub bài hát Phù Sinh Ký do Hải Lai A Mộc thể hiện | 浮生记 – 海来阿木 #phusinhky #hailaiamoc #fmost – Pingying : Wǔ hòu de tiān wū yún mì bù piàn piàn luò yè suí fēng fēi wǔ nǐ de yǎn lèi duó kuàng ér chū qiān zhe de shǒu zǎo yǐ méi wēndù […]