Chuyện 'Bài thơ của một người yêu nước mình'
Lần đầu đăng trên báo Văn nghệ những năm 1970, bài thơ của Trần Vàng Sao đính kèm ghi chú “Từ miền Nam gửi ra”.

(Visited 7 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT