Cổ vật thời Chiến Quốc giá hơn 2 triệu USD
Chiếc bình đồng thanh thời Chiến Quốc (Trung Quốc) được mua với giá hơn 2,7 triệu USD, hôm 24/3.

(Visited 5 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT