Diễn viên nhí đóng bé An 'Đất rừng phương Nam'
Huỳnh Hạo Khang, 13 tuổi, vượt hàng trăm ứng viên để đóng bé An – vai chính phim điện ảnh “Đất rừng phương Nam”.

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT