Điều gì đã giết chết Michael Jackson?
Michael Jackson từng dùng chín cái tên giả để đi gom thuốc an thần, dưới sự hỗ trợ của một bác sĩ da liễu ở Hollywood.

(Visited 7 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT