Egzod & EMM – Game Over ( Nhạc không bản quyền NCS ) ( EDM )

Mọi người hãy ủng hộ để mình có thêm động lực làm nhiều video mới nha

Nhạc trong video này
Track: Egzod & EMM – Game Over [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

©️ Check out our Usage Policy on how to use NCS music in your videos:

To request a commercial license visit:

#nocopyrightsounds #copyrightfree
Nhạc trong video này
Tìm hiểu thêm
Bài hát
Game Over
Nghệ sĩ
Egzod, EMM
Bên cấp phép cho YouTube
AEI; Featherstone Music (publishing), AMRA, UMPI và 1 Hiệp hội bảo vệ quyền âm nhạc

Nhac Trong Games

(Visited 52 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In