Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt nghệ sĩ Hoàng Dũng
Vợ con và nhiều đồng nghiệp, học trò đưa tiễn nghệ sĩ Hoàng Dũng trong tang lễ sáng 20/2.

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT