Gia đình đưa tro cốt nhạc sĩ Lam Phương về Việt Nam
Tro cốt nhạc sĩ Lam Phương sau hai năm mất được gia đình đưa từ Mỹ về Việt Nam chôn cất, theo tâm nguyện ông khi còn sống.

(Visited 1 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT