Giả Tịnh Văn: 'Vì con, vợ chồng tôi không nỡ cãi nhau'
“Triệu Mẫn” Giả Tịnh Văn cho biết mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, nghĩ đến con, bất hòa tan biến.

(Visited 3 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT