Guitar Solo Nhạc vàng P1

Guitar Solo Nhạc vàng P1

1. Tâm sự đời tôi 00:01
2. Giã từ 05:06
3. Nỗi buồn hoa phượng 08:48
4. Lòng mẹ 12:54
5. Thành phố buồn 17:00

source

(Visited 7 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (20)

  1. Tôi thế Anh đang này rất hay đúng với tâm trạng của mình ngày xưa Nếu Vào những đêm trăng và có Cây Đàn này thì hay Biết mấy . Chúc anh có nhiều sức khỏe và ra nhiều ca khúc mới cho toàn thế giới xin cảm ơn anh

LEAVE YOUR COMMENT