HÒA TẤU PIANO HAY NHẤT THẾ GIỚI 3

01 Hungarian Sonata 00:00
02 Marriage De Amour 03:11
03 Ultimate Amour 05:47
04 Another Day In Paradise 09:02
05 Lyphard Melodie 12:15
06 Far Away 16:37
07 All I Have To Do Is Dream 19:23
08 Cavatina 22:21
09 Woman In Love 25:48
10 Music Box Dancer 28:13
11 Somewhere My Love 31:14
12 Murmures 34:49
13 Diva 37:13
14 Endless Love 40:11
15 Autumn Leaves 43:45
16 Serenade De L’etoile (Coup De Coeur) 46:26

source

(Visited 13 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (36)

  1. ………..quá dịu êm……..quá tê tái ! Ngoài hiên mưa rỉ rả , lòng đây cuồng cuộn nhớ thương! Chồng iu vĩnh viễn ra đi vậy mà đã hơn 30 ngày .
    Giờ lẻ loi , sống như thế nào ? Mong âm nhạc sẽ xoá mờ nỗi đau .

LEAVE YOUR COMMENT