Holiday – T-ara (Guitar Solo)

Holiday – T-ara (Guitar Solo)
#mitxitong #holiday #guitarsolo
━━━━━━━━━━━━
✔️Nhấn subscribe để theo dõi những sản phẩm mới nhất của Tòng nhé.
▶Subscribe YouTube :
▶Theo dõi Facebook:

source

(Visited 12 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (43)

 1. DAY BY DAY – TARA

  ~.~.~.~.~.~

  Nê pu mưn

  nô ê gê pi nan chô

  đa rưn sa ra mê

  na nưn bô rô jô

  sa rang gư kư tưn

  ka man tô nôl sôk

  bô i ji an nưn gi ri

  na nưn mô mu đu ryô wo

  tê yang gi nê ri juê nưn

  bu rưn sa mak chô rôm

  môk mal ra u gô it nư

  sa ram chô rôm

  Kiss me my baby

  i ba mi ga gi jô nê

  nê gê ô sô bal ri

  Day by day

   

  Ni pu mi gư ri wo jô

  nô mu sa rang hêt na ba

  i ba mi ji na ga myon

  nun mưl đuy ô tok! tok! tok!

   

  jô ưn bit đa ri

  ji myon sa ra ji ka

  a jik na ma it nưn ni hang gi

  kum gat đôn chu ôk đưl đô

  hư tô ji ka

  bit mưl chô rôm mô li tok! tok! tok!

   

  Kiss me baby

  I’ll must be stay here

  day by day

  sa rang han đa gô sôk sa gô jô

  Kiss me baby

  Just you can take me

  Day by day

  Nê nun mu ri ma rư gi jô nê

   

  Ddu ru ru ru ru ru ddu ru ru

  Ba ram chô rôm mô đu

  sa ra jô bô rin nô

  Ddu ru ru ru ru ru ddu ru ru

  Ha ru ha ru nôl gư ri mô

  Day by day

   

  Sư chi nưn chu ôk đư ri

  gư ri ưn bam (Haah)

  đưl ryô ô nưn

  nô ê ưi môk sô ri

  yông wơ nưn ya sô khêt đôn

  su ma nưn bam (Oo boy!)

  nun mưl đuy ô tok! tok! tok!

   

  Kiss me baby

  I’ll must be stay here

  Day by day

  Sa rang han đa gô sôk sa gô jô

  Kiss me baby

  Just you can take me

  Day by day

  Nê nun mu ri ma rư gi jô nê

   

  Ddu ru ru ru ru ru ddu ru ru

  Ba ram chô rôm mô đu

  sa ra jô bô rin nô

  Ddu ru ru ru ru ru ddu ru ru

  Ha ru ha ru nôl gư ri myon

  Day by day

   

  Đô na ga nưn ni mô sưp

  Ni sêng ga gê

  đô nun mu ri hưl rô

  Đô ra ôn đa gô mal hê jô

  U ri sa rang yông won ha đô rôk

   

  Nôn na rưl đu gô ga ra jôm

  Mô li mô li gil đa ra sa ra jô

  Mi chin sa rang kưt

  a sưl han nang đô rô ji

  Jil gin sa rang ê ga myom đuê

  Gê sôk đô rôt ji

  Sưl pưn si rưl ưl pô đê nưn

  nê ip su rin

  Nô ê ưi ka man nun đông jê

  Gi ôk đuy ri

  Kiss me my baby

  i ba mi ga gi jô nê

  nê gê ô sôk ba li

  day by day

 2. Nói thật em là fan của T-ARA, đa số các video mà đàn về nhạc T-ARA thì em thấy anh là người đánh có hồn nhất. Mong là được nghe nhiều bài của T-ARA được đánh từ anh. Cảm ơn anh vì đã đàn nhạc của idol em hay như vậy.

LEAVE YOUR COMMENT