Huy Trần: 'Tôi thương Ngô Thanh Vân làm phim vất vả'
Huy Trần nói chứng kiến Ngô Thanh Vân lao tâm khổ tứ làm phim “Thanh Sói”, anh thương và tìm mọi cách hỗ trợ vợ.

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT