Làm mới chất liệu xưa – 'con dao hai lưỡi' ở The Heroes
Han Sara bị chê khi remix “Cô gái mở đường” còn Quân AP, Cara được khen nhờ sử dụng chất liệu dân ca Bắc bộ.

(Visited 13 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT