LK: Tình Xa Khuất, Một Thời Đã Xa – Hồ Ngọc Hà | Đêm Nhạc Love Songs 2: Cả Một Trời Thương Nhớ

Liên khúc: Tình Xa Khuất, Một Thời Đã Xa – Hồ Ngọc Hà | Đêm Nhạc Love Songs 2: Cả Một Trời Thương Nhớ
Sáng tác: Trường Huy
Biểu diễn: Hồ Ngọc Hà

☞Theo dõi kênh:
☞ Official MV Playlist:

www.facebook.com/casihongocha
www.facebook.com/hongocha

© 2017 Ho Ngoc Ha Entertainment. All rights reserved

Nhạc Tình

(Visited 32 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (27)

LEAVE YOUR COMMENT