Lý do 'Baby Shark' được xem nhiều nhất thế giới
Tổng thời gian phát lại của video “Baby Shark Dance” là 43.000 năm, tương đương từ thời đồ đá đến nay.

(Visited 16 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT