Lý Nhược Đồng nhớ 'đại hiệp' Kim Dung
Minh tinh Lý Nhược Đồng tưởng nhớ cố tiểu thuyết gia Kim Dung dịp ngày giỗ ba năm ông qua đời.

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT