Mất mát của làng nghệ thuật châu Á năm 2021
Nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt – bạn diễn vàng của Châu Tinh Trì – qua đời, để lại những tác phẩm kinh điển cho làng nghệ thuật châu Á.

(Visited 11 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT