MV Phim Tay trong tay – Hàn Văn + Thi Thi – Beautiful love

MV Phim tay trong tay
Bài hát: Beautiful love
Trình bày: Thái Kiện Nhã
Nhân vật trong MV:
– Tạ Thừa Quân vai Lâm Hàn Văn
– Lý Yến vai Giang Thi Thi

source

(Visited 35 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (7)

LEAVE YOUR COMMENT