'Mỹ nữ 4.000 năm có một' bị soi cảnh cưỡi ngựa
Cúc Tịnh Y, được mệnh danh “Mỹ nữ 4.000 năm có một”, bị khán giả phát hiện cưỡi ngựa giả ở phim “Gia Nam truyện”.

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT