Nhạc Hoa Lời Việt Chọn Lọc Cực Êm Tai Dễ Ngủ LK Nhạc Hoa Lời Việt Làm Xao Xuyến Nhiều Con Tim

Nhạc Hoa Lời Việt Chọn Lọc Cực Êm Tai Dễ Ngủ LK Nhạc Hoa Lời Việt Làm Xao Xuyến Nhiều Con Tim
♫ Youtube →
♫ Playlist: →
♫ google Plus →
Cảm ơn đã xem! Đừng quên SUBCRIBE,Thích & Chia sẻ video của tôi nếu bạn thích nó! Chúc một ngày tốt lành!

Nhạc Êm Dịu

(Visited 5 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (36)

  1. Như người khác nhé như mình nhé như con người trốt ma minh trách lâm người trốt ma như người xấu mà trong nhà mình trình trưởng ho như bạn trách người trốt trốt mình mình mình mà mình trách lâm người trốt như người mình muốn kiếm người trốt đó hiểu cho mình mà không ai hiểu cho mình hết nổi đao cho mình trách lâm một người phủ nữ trốt mình mình mà như trong nhà mình trách người trốt mình không hiểu cho mình trách một người trốt mình trách người trốt đó như trong nhà mình không trình cho mình nổi đao cho mình nói không mà người trình nhà bạn xong người trước mình xong trốt không mà người trước mình xong là người xấu không mà không trình mình nói họ là người xấu không trình mình như người khác như trong nhà bạn không biết không hiểu cho mình trách người đó hết mà không ai biết không ai trình cho người đó nói hết như kat người xong nga xao nhà xong di phải kanh dat thứ dong ban nhà xong người trốt mình mà mình trách nhé xong di đứng trách người trốt mình nhé cảm ơn

  2. Bạn hỏi nhé kuot xong thứ như bạn xong thứ con người mà mình xong như người nhà kuot xong nhé như bạn bình trình trưởng ma như người xay lua đao họ như kat người có tha thứ người đó không nhé ma kot xong như kat người nhé như người khác kung vậy nhé nhé như con người nhé như bạn mình xai lâm nhà người trốt ma như con người như người khác như người đó trốt mình mà như con người mình trách lâm người trốt ma như trong nhà mình trình người trốt trốt bình người trước hết trưởng người trước trốt hết nhé ma như con người trốt mình trách lâm mà như con người mình trách người đó là người đó trốt mình như trong dòng họ bạn không trình người đó nói như trưởng người xong trước xong mình trốt không như người khác mình trách lâm ai người đó là người đó là người trốt ma ma không trình mình nói người mình không trình mình mà bình nổi đao mình không nói nga như nói nga trưởng người đó là người xấu không mà nói nổi đao như mình trách người trốt xấu mà kiếm người đó mà mình trách người xấu như người mình trách là một người trốt ma mình trách người trốt đó như trong nhà mình không hiểu người cho mình trách người trốt mình mà m không hiểu cho mình nói nó

LEAVE YOUR COMMENT