Nhạc niệm Phật | Dịu êm, Tĩnh tâm, giúp ngủ ngon | Nam Mô A Di Đà Phật

Niệm danh hiệu “Nam mô A Di Đà Phật” được 10 lợi ích sau:

1. Ngày đêm thường được các chư thiên ẩn lực thần tướng ngày đêm gia hộ.
2. Thường được đức Quan Thế Âm và 25 vị Bồ Tát và long thần hộ pháp hộ trì.
3. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ.
4. Tất cả ác quỷ dạ xoa la sát đều không thể hại mình được, không bị chúng độc xà, độc dược.
5. Không thể bị hại bởi lửa, nước, oán tặc, đạo binh, gươm giáo, gông cùm, lao ngục, oạnh tử.
6. Nếu có tội chướng ác nghiệp, niệm Phật sẽ dần dần tiêu diệt, tăng trưởng phước nghiệp.
7. Ban đêm có chiêm bao thì tốt lành hoặc thấn thân kì diệu sắc vàng của Phật A Di Đà.
8. Tâm thường hoan hỉ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực đầy đủ, làm việc gì đều có được kết quả tốt đẹp.
9. Thường được tất cả Nhân dân ở thế gian cung kính bái lễ như kính Phật vậy.
10. Đến khi gần mệnh chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, Tây phương tam thánh kim đài tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ, hoa sen hoá sanh, thọ diệu lạc thù.

Nhạc Êm Dịu

(Visited 24 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (29)

 1. Con na mô a di đà phật
  Na mô a di đà phật
  Na mô a di đà phật
  Na mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm bồ tát..
  Cầu xin cho vk ck con gđ va ca moi người luôn được bình an.
  Riêng bản thân con đang đang gặp nổi lo buồn xin che chở cho con tất cả được bình an tốt đẹp. Con na mô a di đa phật đời nay con nguyện sống tốt với moi người va con hứa jup j được ai với khả năng của con con se jup.a di đa phât

 2. Kính thưa Quý vị,

  Được sự đồng ý của Admin, xin phép được chia sẻ:

  Kinh Vô Lượng Thọ bản chữ hán có khóa tụng – do ngài Hạ Liên Cư hội tập.

  – Bản đọc (pdf):

  https://drive.google.com/file/d/1IImHGiOoQ3vZJ2JZ0YvSAnqRdEYm1fP0/view?usp=sharing

  – Bản âm thanh (mp3)

  https://drive.google.com/file/d/1D-f-TZComJl6vkLOm-xdGd_SB1mtpQgl/view?usp=sharing

  (Nhóm chuyên nhất học tập và theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng Tịnh Không)

LEAVE YOUR COMMENT