Nhạc thư giãn cùng tiếng suối chảy và tiếng chim hót cực hay ★2

Nhạc Êm Dịu

(Visited 24 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (38)

  1. Cảm thấy may mắn vì nghe được những âm thanh thiên nhiên này. Trong hoàn cảnh dịch bị ở suốt thì thật nhẹ nhàng tâm hồn, thư giãn giảm bớt lo âu. Cảm ơn tác giả

  2. I am a senior student, I am going to go through an important exam that determines my future in the future. So I have to study hard. I am feeling very stressed. But I feel soothing when I listen to this song!

LEAVE YOUR COMMENT