Quang Hà hát tặng cha
Quang Hà hát “Khúc Thụy Du” (Ngô Thụy Miên) tưởng nhớ bố – cố nhạc sĩ Vũ Cẩm, tối 28/5 ở Nhà hát Lớn Hà Nội.

(Visited 3 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT