Rủi ro chết người trên phim trường
Lý Quốc Hào – con trai Lý Tiểu Long – từng qua đời trên trường quay do tai nạn liên quan súng đạo cụ.

(Visited 5 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT