Sạn trong 'Squid Game'
Lỗi đánh máy ở hồ sơ tuyệt mật của tội phạm, thí sinh bị ghi thành người của thế kỷ 19… xuất hiện trong bom tấn “Squid Game”.

(Visited 7 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT