Sao Việt ở Texas ứng phó bão tuyết
Hàn Thái Tú phải qua nhà bạn ở nhờ hai ngày để trú đông khi cơn bão tuyết ập tới Texas với nhiệt độ -16 độ C.

(Visited 5 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT