Siu Black: 'Tôi vui với việc nuôi heo kiếm sống'
Danh ca Siu Black nói nuôi bầy heo 30 con dù vất vả, chị có tiền trang trải cuộc sống, trả nợ ngân hàng mỗi tháng, ngoài đi hát.

(Visited 2 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT