1606354616_maxresdefault.jpg
0
22:16

Guitar Solo Nhạc vàng P1

Guitar Solo Nhạc vàng P1 1. Tâm sự đời tôi 00:01 2. Giã từ 05:06 3. Nỗi buồn hoa phượng 08:48 4. Lòng mẹ 12:54 5. Thành phố buồn 17:00 source