PBN-Collection-Tran-Thai-Hoa-Nhung-Tinh-Khuc.jpg
0
29:51

PBN Collection | Trần Thái Hòa – Những Tình Khúc Buồn

Trần Thái Hòa – Những Tình Khúc Buồn Trần Thái Hòa & Những Tình Khúc Buồn 1. Tình Khúc Buồn (Ngô Thụy Miên) 0:00 2. Cõi Vắng (Diệu Hương) 5:13 3. Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn (Văn Phụng) 9:35 4. Mười Năm Yêu Em (Trầm Tử Thiêng) 13:58 5. Khắc Khoải (Diệu Hương) 19:02 6. […]