Ta-Tu-Trong-Dem-–-Nhac-Tinh-Hai-Ngoai-Xua.jpg
0
01:58:53

Tạ Từ Trong Đêm – Nhạc Tình Hải Ngoại Xưa Bất Hủ Một Thời Vàng Son | Nốt Nhạc Tình Ca

Tạ Từ Trong Đêm – Nhạc Tình Hải Ngoại Xưa Bất Hủ Một Thời Vàng Son | Nốt Nhạc Tình Ca ———————————————————————– 00:00:00 | 01. Tạ Từ Trong Đêm – Trường huy 00:04:00 | 02. Cánh Hoa Yêu – Lê Quốc Thắng 00:08:50 | 03. Tưởng Niệm – Trầm Tử Thiêng 00:14:08 | 04. Tháng […]