Quả Cầu Vàng sụp đổ
0

Quả Cầu Vàng sụp đổ

Sau lễ trao Quả Cầu Vàng 2022, gần như tất cả nghệ sĩ chiến thắng chọn cách im lặng thay vì ăn mừng.