Niem-Khuc-Cuoi-–Dong-Nhac-Tinh-Ca-Ngo-Thuy-Mien.jpg
0
01:47:46

Niệm Khúc Cuối –Dòng Nhạc Tình Ca Ngô Thụy Miên Chất Chứa Bao Kỷ Niệm|Tình Khúc Phòng Trà Xưa Bất Hủ

Niệm Khúc Cuối – Dòng Nhạc Tình Ca Ngô Thụy Miên Chất Chứa Bao Kỷ Niệm | Tình Khúc Phòng Trà Xưa Bất Hủ ———————————————————————– ► DANH SÁCH BÀI HÁT: 00:00:00 | 01. Niệm Khúc Cuối – Ngô Thụy Miên 00:06:54 | 02. Bản Tình Cuối – ngô Thụy Miên 00:11:43 | 03. Nỗi Đau […]