1640960091_maxresdefault.jpg
0
08:49:36

HAI ĐỘI AOG TOÀN THẮNG [9.12.2021] | TỨ KẾT AIC 2021

HAI ĐỘI AOG TOÀN THẮNG [9.12.2021] | TỨ KẾT AIC 2021 0:00 Bắt đầu 1:01:33 VGM vs VCF cấm chọn ván 1 1:10:24 Vào game 1:33:36 VGM vs VCF cấm chọn ván 2 1:43:44 Vào game 2:18:17 VGM vs VCF cấm chọn ván 3 2:27:09 Vào game 2:51:23 Phỏng vấn sau trận 3:11:50 SGP vs […]