Thanh Sơn trưởng thành tuổi 30
Sau chín năm đóng vai phụ, ở tuổi 30, Thanh Sơn thành công qua loạt phim “Nàng dâu order”, “Đừng bắt em phải quên”, “11 tháng 5 ngày”.

(Visited 13 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT