Thời trang hậu tận thế trong 'Dune'
Bộ stillsuit trong “Dune” mang phong cách hậu tận thế, được mô tả trong tiểu thuyết là có thể lọc nước tiểu thành nước sạch.

(Visited 5 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT