Thời trang sân bay của Đổng Khiết
Sao Hoa ngữ Đổng Khiết – đóng Lãnh Thanh Thu trong “Kim phấn thế gia” – thường mặc đơn giản mỗi lần ra sân bay.

(Visited 7 times, 1 visits today)

LEAVE YOUR COMMENT