Từ Hy Viên trả phí cách ly cho DJ Koo
Diễn viên Từ Hy Viên dấy tranh cãi khi trả chi phí cách ly tại khách sạn cho DJ Koo – người cô không gặp 24 năm qua.

(Visited 11 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT