Ứng xử của các đoàn phim với di tích văn hóa – lịch sử
Êkíp “Chuyện làng Bồm” sơn giếng cổ đình Mông Phụ, đoàn “Thái sư Trần Thủ Độ” dời long vị bàn thờ vua Minh Mạng… khi quay phim, gây bức xúc.

(Visited 6 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT