[Vietsub-22] Ánh Sáng Vỡ Nát Trong Màn Đêm – Đại Thi Kỳ | 揉碎夜的光 – 代诗琪

Vietsub bài hát “Ánh Sáng Vỡ Nát Trong Màn Đêm” do Đại Thi Kỳ thể hiện| 揉碎夜的光 – 代诗琪

#anhsangvonattrongmandem #daithiky #fmost

– Pingying :

Bǎ gù shì wěi wěi dào lái de shuō
bǎ qíng xù tān kāi zhī hòu zài cáng zhe
nǐ nà me dú tè shǐ wǒ niǎn zhuǎn fǎn cè
jiù xiàng cháng tú lǚ xíng bù tíng diān bǒ
bǎ jì yì dǎ suì chóng xīn zǔ hé
bǎ mí tí jiē xiǎo zhī hòu zài xuǎn zé
nǐ mìng lǐ méi wǒ jiù xiàng shī xiào yān huǒ
zài nǔ lì yě zhào bù liàng yè de jì mò
yě xǔ lái lái huí hui dōu jǐ gè yuán quān
yě xǔ zǒu zǒu tíng tíng hái liú zài yuán diǎn
wǒ men de ài piān lí háng xiàn
zuì hòu quán dōu xiāo shī bù jiàn
shì wǒ bù xiǎo xīn róu suì le yè de guāng
hái shì nǐ yǐn lì tài qiáng wǒ shī qù fāng xiàng
dié dié zhuàng zhuàng de zhuàng xiàng yī dào wéi qiáng
bǎ zì jǐ wéi qǐ lái liáo shāng
shì wǒ bù xiǎo xīn róu suì le yè de guāng
bù shì nǐ kè yì yǐn cáng wǒ wéi yī xìn yǎng
niàn niàn bù wàng hái shì xuǎn zé yí wàng
wǒ dū bù gǎn qù xiǎng
yě xǔ lái lái huí hui dōu jǐ gè yuán quān
yě xǔ zǒu zǒu tíng tíng hái liú zài yuán diǎn
wǒ men de ài piān lí háng xiàn
zuì hòu quán dōu xiāo shī bù jiàn
shì wǒ bù xiǎo xīn róu suì le yè de guāng
shì wǒ bù xiǎo xīn róu suì le yè de guāng
hái shì nǐ yǐn lì tài qiáng wǒ shī qù fāng xiàng
dié dié zhuàng zhuàng de zhuàng xiàng yī dào wéi qiáng
bǎ zì jǐ wéi qǐ lái liáo shāng
shì wǒ bù xiǎo xīn róu suì le yè de guāng
bù shì nǐ kè yì yǐn cáng wǒ wéi yī xìn yǎng
niàn niàn bù wàng hái shì xuǎn zé yí wàng
wǒ dū bù gǎn qù xiǎng
shì wǒ bù xiǎo xīn róu suì le yè de guāng

source

(Visited 18 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT