Vietsub Cửu Thiên Thác 九千错 Họa Cửu 画久 9000 điều sai – Lời Việt hay

Vietsub bài hát Cửu Thiên Thác 九千错 Họa Cửu 画久 9000 điều sai – Lời Việt hay nằm trong danh sách nhạc trung hay

#cuuthienthac #hoacuu #nhactrunghay #nhacphimhay

– Pinying :
Ruò wǒ shēng lái biàn yǒu jiǔ qiān cuò
Děng yī rén wéi wǒ jiě huò
Yě gān yuàn jǐn gū jiā suǒ
Bù guò chī xīn bù gǎi shì fēi píng shuō
Zòng wǒ shēng lái biàn yǒu jiǔ qiān cuò
Dé yī rén zèng tā yīn guǒ
Shuí zèng wǒ yī sī wēn rè
Gòng tā wàn lǐ xīng hé
Shēng lái biàn bù shì
Qí pán zhī shàng kuǐ lěi kè
Yī shēn běn lǐng qí tiān
Dǒu mìng yùn pǒ cè
Zhè jié áo nán xùn
Yǒu shuí néng shēng shā dìng duó
Zhū tiān shén fó ruò zǔ wǒ
Qiě tīng dāng tóu yī shēng hē
Ruò wǒ shēng lái biàn yǒu jiǔ qiān cuò
Děng yī rén wéi wǒ jiě huò
Yě gān yuàn jǐn gū jiā suǒ
Bù guò chī xīn bù gǎi shì fēi píng shuō
Zòng wǒ shēng lái biàn yǒu jiǔ qiān cuò
Dé yī rén zèng tā yīn guǒ
Shuí zèng wǒ yī sī wēn rè
Gòng tā wàn lǐ xīng hé
Shēng lái biàn bù shì
Qí pán zhī shàng kuǐ lěi kè
Yī shēn běn lǐng qí tiān
Dǒu mìng yùn pǒ cè
Zhè jié áo nán xùn
Yǒu shuí néng shēng shā dìng duó
Zhū tiān shén fó ruò zǔ wǒ
Qiě tīng dāng tóu yī shēng hē
Ruò wǒ shēng lái biàn yǒu jiǔ qiān cuò
Děng yī rén wéi wǒ jiě huò
Yě gān yuàn jǐn gū jiā suǒ
Bù guò chī xīn bù gǎi shì fēi píng shuō
Zòng wǒ shēng lái biàn yǒu jiǔ qiān cuò
Dé yī rén zèng tā yīn guǒ
Shuí zèng wǒ yī sī wēn rè
Gòng tā wàn lǐ xīng hé
Ruò wǒ shēng lái biàn yǒu jiǔ qiān cuò
Děng yī rén wéi wǒ jiě huò
Yě gān yuàn jǐn gū jiā suǒ
Bù guò chī xīn bù gǎi shì fēi píng shuō
Zòng wǒ shēng lái biàn yǒu jiǔ qiān cuò
Dé yī rén zèng tā yīn guǒ
Shuí zèng wǒ yī sī wēn rè
Gòng tā wàn lǐ xīng hé

– Lời Việt:
Nếu ta sinh ra đã mang theo 9000 điều sai
Đợi một ai đó giải thích giúp ta
Dù gông xiềng có siết lấy cũng cam lòng
Si tâm mà thôi,đúng sai chẳng thể thay đổi bằng lời nói
Dẫu ta sinh ra đã mang theo 9000 điều sai
Người đến với ta, ta trao nhân quả
Người nào cho ta chút hơi ấm
Cùng người đó hưởng vạn dặm ngân hà
Sinh ra chẳng phải
Để làm con rối trên bàn cờ
Tề thiên bản lĩnh đầy mình chống lại vận mệnh khó lường
Một thân kiệt ngạo khó thuần
Mấy ai định đoạt được sinh sát
Nếu chư thiên thần phật cản ta
Trước hãy đón lấy tiếng thét gào
Nếu ta sinh ra đã mang theo 9000 điều sai
Đợi một ai đó giải thích giúp ta
Dù gông xiềng có siết lấy cũng cam lòng
Si tâm mà thôi,đúng sai chẳng thể thay đổi bằng lời nói
Dẫu ta sinh ra đã mang theo 9000 điều sai
Người đến với ta, ta trao nhân quả
Người nào cho ta chút hơi ấm
Cùng người đó hưởng vạn dặm ngân hà​

Sinh ra chẳng phải
Để làm con rối trên bàn cờ
Tề thiên bản lĩnh đầy mình chống lại vận mệnh khó lường
Một thân kiệt ngạo khó thuần
Mấy ai định đoạt được sinh sát
Nếu chư thiên thần phật cản ta
Trước hãy đón lấy tiếng thét gào
Nếu ta sinh ra đã mang theo 9000 điều sai
Đợi một ai đó giải thích giúp ta
Dù gông xiềng có siết lấy cũng cam lòng
Si tâm mà thôi,đúng sai chẳng thể thay đổi bằng lời nói
Dẫu ta sinh ra đã mang theo 9000 điều sai
Người đến với ta, ta trao nhân quả
Người nào cho ta chút hơi ấm
Cùng người đó hưởng vạn dặm ngân hà​
Nếu ta sinh ra đã mang theo 9000 điều sai
Đợi một ai đó giải thích giúp ta
Dù gông xiềng có siết lấy cũng cam lòng
Si tâm mà thôi,đúng sai chẳng thể thay đổi bằng lời nói
Dẫu ta sinh ra đã mang theo 9000 điều sai
Người đến với ta, ta trao nhân quả
Người nào cho ta chút hơi ấm
Cùng người đó hưởng vạn dặm ngân hà​

source

(Visited 20 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT