[Vietsub] Hướng Của Ánh Sáng – Trương Bích Thần – Trường Ca Hành OST | 光的方向 – 张碧晨 – 长歌行 2021

Vietsub và Pingying bài hát “Hướng Của Ánh Sáng” do ca sĩ Trương Bích Thần thể hiện trong bộ phim Trường Ca Hành | 光的方向 – 张碧晨 – 长歌行 2021

#huongcuaanhsang #truongcahanh #truongbichthan #truongcahanhost

– Pingying :

Wú chù kě táo
wú zhī kěkào
nìxíngzhe wéixiào
bùqūbùnáo
wàngle niánshào
bùcéng wèi jìmò chéngxíng
lèi yǔ hàn chéng shuāng
xīn yǐ gǔntàng (xiàngzhe yuǎnfāng)
guòwǎng fēngshuāng chéng kè dāo
zhé lièle chìbǎng
hái yào fēixiáng
xúnzhe guāngzhào de fāngxiàng bǎ nǐ yíwàng
huíyì zhéjiù chéng wǒ juéjiàng de múyàng
wǒ yào píng zhè ànyè lǐ de guāng
hái tā yǔ yī qū cháng gē xiāng wàng
tàzhe shēngmìng zhī hé bù wǎng chīkuáng
dúxíng de liáo
píjuàn de ào
hái shèng xià duōshǎo
xīn ruò nízhǎo
shéi huì zhīdào
bùcéng wèi jìmò chéngxíng
lèi yǔ hàn chéng shuāng
xīn yǐ gǔntàng (xiàngzhe yuǎnfāng)
guòwǎng fēngshuāng chéng kè dāo
zhé lièle chìbǎng
hái yào fēixiáng
xúnzhe guāngzhào de fāngxiàng bǎ nǐ yíwàng
huíyì zhéjiù chéng wǒ juéjiàng de múyàng
wǒ yào píng zhè ànyè lǐ de guāng
hái tā yǔ yī qū cháng gē xiāng wàng
tàzhe shēngmìng zhī hé bù wǎng chīkuáng

source

(Visited 20 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT