[Vietsub] Lạc Sa – Kim Mân Kỳ – Trường Ca Hành OST | 落砂 – 金玟岐 – 长歌行 | The Long Ballad 2021

[Vietsub] bài hát “Lạc Sa” do ca sĩ “Kim Mân Kỳ” thể hiện trong bộ phim Trường Ca Hành OST | 落砂 – 金玟岐 – 长歌行 | The Long Ballad 2021

#lacsa #kimmanky #truongcahanh

– PingYing :
Zǒule sànle
zhǐ jiān de shā
wò jǐn de chànà
yǐ shìqù a
nàxiē niánhuá
yīqǐ xǔ xià
wàngle ba wàngle ma
shèng wǒ liú xià
yúxià de lù a
jìxù xiàozhe zǒu ba
yǎnzhōng de nǐ luòxià níngjié chéngle shā
liú xià de yǐng a
pàn nǐ shēng xíng duō yī chà
bié wèn zhè luò shā
kě céng yǒu yīkè
zhù xià
yībù yīmù
huíyì lěi zhù
tóngxíng yīduàn lù
jiù yǐ mǎnzú
zhuǎnshēn chùmù
bù gǎn huígù
wàngle ba wàngle ma
zěn néng wàng ne
yúxià de lù a
jìxù xiàozhe zǒu ba
yǎnzhōng de nǐ luòxià níngjié chéngle shā
liú bùxià de yǐng a
zhǐ pàn láishēng zài xù
nǎpà zhǐ yī wò shā
yě céng yǒu yīkè
yúxià de lù a
jìxù xiàozhe zǒu ba
yǎn zhōng de nǐ luòxià níngjié chéngle shā
liú bùxià de yǐng a
zhǐ pàn láishēng zài xù
nǎpà zhǐ yī wò shā
yě céng yǒu yīkè
niánhuá

source

(Visited 30 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT