[Vietsub] Một Đường Nở Hoa – Ôn Dịch Tâm | 一路生花 – 温奕心

[Vietsub] bài hát Một Đường Nở Hoa do ca sĩ Ôn Dịch Tâm thể hiện | 一路生花 – 温奕心

#motduongnohoa #ondichtam #fmost

– Pingying :

Hǎi shàng de wǎn xiá xiàng nián shào de huà
pù zài tiān kōng děng hǎi’ōu xián zǒu tā
yáo yuǎn de fān rèn fēng làng pāi dǎ
wèi mèng zài tòng yě bù huì hài pà
yuǎn zǒu de fēng shā qù shéi de tiān yá
chūn tiān kě céng zài nǎ lǐ jiàn guò tā
shí jiān de shǒu fǔ guò le liǎn jiá
tā men shéi dōu chén mò bù shuō huà
wǒ xī wàng xǔ guò de yuàn wàng yī lù shēng huā
hù sòng nà shí de mèng dǐ dǎng guò fēng shā
zhǐ jiān de yīng huā rú shī xiě shéi de sháo huá
fēng kuáng de rè’ài jiá dài zhe wén yǎ
wǒ xī wàng xǔ guò de yuàn wàng yī lù shēng huā
jiāng nà yǔ zhōng de rén cáng zài wū yán xià
suì yuè zài chōng shuā nì liú cāng sāng de xuān huá
ān jìng de yè wǎn nǐ zài xiǎng shéi ma
yuǎn zǒu de fēng shā qù shéi de tiān yá
chūn tiān kě céng zài nǎ lǐ jiàn guò tā
shí jiān de shǒu fǔ guò le liǎn jiá
tā men shéi dōu chén mò bù shuō huà
wǒ xī wàng xǔ guò de yuàn wàng yī lù shēng huā
hù sòng nà shí de mèng dǐ dǎng guò fēng shā
zhǐ jiān de yīng huā rú shī xiě shéi de sháo huá
fēng kuáng de rè’ài jiá dài zhe wén yǎ
wǒ xī wàng xǔ guò de yuàn wàng yī lù shēng huā
jiāng nà yǔ zhōng de rén cáng zài wū yán xià
suì yuè zài chōng shuā nì liú cāng sāng de xuān huá
ān jìng de yè wǎn nǐ zài xiǎng shéi ma
wǒ xī wàng xǔ guò de yuàn wàng yī lù shēng huā
hù sòng nà shí de mèng dǐ dǎng guò fēng shā
zhǐ jiān de yīng huā rú shī xiě shéi de sháo huá
fēng kuáng de rè’ài jiá dài zhe wén yǎ
wǒ xī wàng xǔ guò de yuàn wàng yī lù shēng huā
jiāng nà yǔ zhōng de rén cáng zài wū yán xià
suì yuè zài chōng shuā nì liú cāng sāng de xuān huá
ān jìng de yè wǎn nǐ zài xiǎng shéi ma

ān jìng de yè wǎn nǐ zài xiǎng shéi ma

source

(Visited 22 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT